اپوکسی یا Epoxy

اجرای اپوکسی

اپوکسی گستره کاربرد فراوانی دارد که با توجه به گستردگی استفاده از آن مهمترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1: رنگ اپوکسی


2: کفپوش اپوکسی


3: اپوکسی گرانیتی


4: اف آر پی(FRP)


5: چسب ها

اپوکسی را می توان برای اهداف مختلف استفاده کرد. یکی از استانداردهای اپوکسی، پوشش دو بخشی از طریق آب است که در برابر اشعه ماورا UV بنفش و سایش، بسیار سخت و مقاوم است. همچنین اجرای طرحح های اپوکسی به صورت سه بعدی(استیکر)، دو بعدی و تک رنگ می باشد.