مقاوم سازی اتصالات

اجرای انواع مقاومت سازی اتصالات ساختمانی و صنعتی

مقاوم سازی اتصالات ساختمانی و صنعتی اعم از بتنی، فلزی و…

شکست‌های برشی و خمشی، دو حالت عمده شکست در تیرهای بتنی می‌باشند. شکست خمشی عموماً نسبت به شکست برشی، ارجح است زیرا رفتار شکل‌پذیرتری از خود نشان می‌دهد. شکست نرم امکان پخش مجدد تنش را فراهم می‌آورد و به کاربران و حاضران در محل نیز فرصت بیشتری برای پی بردن به وضعیت بحرانی تیر می‌دهد. و اینجاست که مقاوم سازی اتصالات میتواند کمک بزرگی باشد

برای مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح می‌توان از راهکارهای زیر استفاده نمود:
مقاوم سازی سازه ها با ژاکت بتنی
مقاوم سازی سازه ها با ژاکت فولادی
استفاده از نبشی و رکابی
تقویت خمشی تیر با FRP
تقویت برشی تیر با مصالح FRP
افزایش مقاومت موضعی تیرهای دارای سوراخ
اعمال سیستم مهاربندی در انتهای لایه FRP
اعمال سیستم پیش تنیدگی در لایه FRP
استفاده از پیش‌تنیدگی خارجی در تیر بتنی